Takläggare Trollhättan

Experter på tak

Takläggning

När taket börjar bli slitet och fult är det dags att göra en besiktning för att undersöka dess skick och vidta passande åtgärder. Kanske är du orolig att taket ska läcka in vatten, något som alla vet är mycket kostsamt och besvärligt. Är det minsta orolig så rekommenderas det att låta en expert på takläggning göra en besiktning av takets status föreslå passande åtgärder. Detta bör göras i god tid för att åtgärda fel och brister omgående för att slippa dyra vattenskador i framtiden. Ett mycket trygg försäkring inför framtiden alltså.

Tänk på att ett renoverat eller nylagt tak höjer husets värde väsentligt. När du behöver en takläggning eller en grundlig renovering eller reparation av taket är du VARMT VÄLKOMMEN att höra av dig till oss via formuläret

Kompetens och erfarenhet

Våra skickliga och certfierade takläggare har den erfarenhet som krävs för takarbeten av högsta kvalitet. Med stor noggrannhet och omsorg lägger och renoverar vi alla sorters tak (tegel, plåt och papp) i Trollhättan och Göteborgsområdet. Faktum är vi täcker ungefär 10 mils omkrets!

Vi använder marknadens bästa material och erbjuder generösa garantier när vi utför våra takarbeten. Vi har alltid kunden i fokus och alltid en våra kunder under hela processen. Vi garanterar att du inte kommer bli besviken på slutresultatet och vårt samarbete.

Kontrollera taket

Beroende takets skick finns det olika åtgärder att ta till. För att med säkerhet veta takets skick behöver man kontrollera taket noggrant. Det är svårt bara genom att titta på det. Man måste upp på taket och kontrollera ett antal saker för att kunna upptäcka fel och brister. Ta för vana att undersök taket årligen.

Tegelpannor och plåtar – Först och främst ska man gå igenom samtliga pannor och plåtar för att se om det finns skador eller att något sitter snett eller löst. Om det upptäcks skador måste man också undersöka underlaget och tätningar i innetaket. Leta också efter rost på alla plåtdetaljer.

Taknocken och andra ytor – Nocken är extra utsatt för yttre påverkan och måste kontrolleras noga. Gå igenom övriga ytor och leta efter fel och brister.

Vindskivor och gavlar – Husets vindskivor och gavlar kan också skadas av väder och vind. Gå igenom dessa noggrant.

Rännor och ventilation – Hängrännor och ventilationskanaler ska alltid vara fria från skräp som där det annars kan bildas fukt som kan bli till mögel. Rensa därför dessa kontinerligt.

Sakerhetsutrustning - På taken finns det flera stegarmbryggor och räcken. Om det är skador eller brister på dessa kan vara livsfarligt att beträda taket. Eventuella skador på dessa måste omgående åtgärdas.

Kontakta oss när du är behov av ett professionell takbesiktning, takläggning eller renovering.  

 

 

Stor kunskap inom tak